SLEVA 15% na naše kurzy. Platí pro objednávky do 10.5.2024 s kódem MEDUKOM15

Komunikujte
chytře
a vědomě

My vás to naučíme. Vy pak díky efektivní komunikaci zlepšíte své osobní i pracovní vztahy, zvládnete klidně a  s lehkostí komunikovat i v náročných a konfliktních situacích. Komunikace se pro vás stane pomocníkem a nástrojem vedoucím ke zlepšení kvality vašeho života .

Aktuální kurzy

Komunikace v náročných a krizových situacích

Akreditace č. A2023/1522-SP/PC/VP

Termín: 2. 4. – 3. 4. 2024

Naučíme vás užívat nástroje a dovednosti nenásilné komunikace, tak abyste zvládli vést obtížné rozhovory a dokázali vyřešit nedorozumění a konflikty v profesním i osobním životě. Prakticky si vyzkoušíte rozdíly mezi asertivitou, manipulací, pasivitou a agresí v komunikaci.

Základy facilitace

Akreditace č. A2023/1523-SP/PC/VP

Termín: 29. 5.- 30. 5. 2024

Seznámíme vás s procesem, strukturou a nástroji facilitace a jejich využití při práci se skupinou (např. vedení porad, workshopů, teambuildingových setkání a případových konferencí). Součástí kurzu jsou praktické nácviky facilitace, modelové situace, jejich rozbory a následná zpětná vazba.

Řešení situací s klienty v konfliktu pomocí mediace

Akreditace č. A2023/1520-SP/PC/VP

Termín: 21. 6. – 22. 6. 2024

Tento dvoudenní kurz poskytne základní informace o mediaci a je určen všem, kteří se ve své praxi i běžném životě setkávají s potřebou řešení konfliktů. Při praktickém nácviku si osvojíte schopnost empaticky a asertivně reagovat na vzniklé konfliktní situace.

propojujeme vzděláváme motivujeme

Propojujeme a vzděláváme lidi prosazující používání alternativních způsobů řešení konfliktů a zvládání náročných situací, jako je mediace, facilitace, efektivní asertivní komunikace, v rámci profese i běžného života. Naším cílem je motivovat odbornou i laickou veřejnost k osobnímu rozvoji v rámci řešení konfliktu a seznámit je se způsoby a technikami, které napomáhají laskavé komunikaci a smírnému řešení konfliktních situací ve všech životních oblastech.

nabízíme

pro firmy, instituce i jednotlivce v oblastech komunikace, mediace, facilitace a vyjednávání tyto činnosti:

systém školení

Jejichž společným základem je efektivní používání komunikačních technik a nástrojů.

Odborné služby

Osobně poskytujeme službu mediátora, facilitátora a vyjednavače.

Poradenství

Individuální konzultace a poradenství v případě, kdy potřebujete probrat vaši situaci, možnosti, získat odborný náhled nebo pohled z jiné strany.

Přejít nahoru